Dugnad

Dugnad er viktig - både for foreldre, klubben og lokalmiljøet

Gjennom dugnadsarbeidet stifter vi foreldre bekjentskap med barnas nettverk. Dugnaden er en viktig og betydelig inntektskilde for klubben. Dugnadsarbeidet skaper klubbtilhørighet. Dugnadsarbeidet gjør det mulig å være med på å bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barna våre samtidig som vi er med på å skape aktivitet for barn i lokalmiljøet.

Dugnadsinntektene er en stor del av klubbens inntekter og går i sin helhet til drift av lagene. Resultatene av dugnadsarbeidet er at klubben kan tilby håndballtrening, -kamper  og -turneringer for våre håpefulle. Foreldre og foresatte må ta ansvar og utføre oppgavene som blir tildelt for at Lenvik Håndball skal kunne eksistere som håndballklubb.

Kioskvakt, loddsalg og arrangementer i klubbens er eksempler på dugnader som er i klubbens regi. I tillegg kan foreldre/foresatte tilknyttet enkelte lag skaffe dugnader. Klubbens retningslinjer sier at‘Midler fra dugnader som arrangeres i regi av Lenvik håndballklubb, skal tilfalle klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler.

Denne regelen kan fravikes dersom enkeltpersoner skaffer dugnadsarbeid for spesifikke lag.