Foreldrekontakt

ARBEIDSOPPGAVER FOR FORELDREKONTAKT/OPPMANN

1: Avholde foreldremøte ved sesongstart og eller ved behov.

2: Informere spillere og foresatte om kamptidspunkt (terminliste)

3: Lage arbeidsliste til foresatte over kafe, sekretariat, kjøring til bortekamper/turneringer.

4: Organisering vedr. turnering utenbys:

- Finne foresatte som kan overnatte med ungene

- Innhente penger for egenandel

- Bestille overnatting

- Ansvarlig for at overnattingsstedet forlates i samme stand som ved ankomst. (ta bilde før dere flytter inn)

- Mat

- Oversikt slik at de som skal være med har noe å sitte på med.

- Deltakerliste med navn på spillere, samt navn på foresatte og deres tlf. nr.

Hjemmeturneringer:

- Kontakte foresatte etter liste om deres oppgaver som rigging/baking/kafevakt/rydding/sekreteriat.

5: Ansvar for draktene:

- Kontroll på at alle har drakter. De skal leveres inn til foreldrekontakt etter kampslutt. De skal vaskes og være klar til neste kamp.

6: Ansvar for organisering av avslutting ved sesongslutt.

Foreldrekontakt velges for 1 år og det skal være en person som har hovedansvar.

Ved dugnad/kjøring/overnatting ved turnering osv. følges navneliste til ungene som er meldt inn på laget. Disse listene kan skaffes hos Anita Foshaug.

Dersom noe ikke kan stille, er det hver enkelt av oss som må bytte med noen andre og gi tilbakemelding til foreldrekontakt.

Som foreldrekontakt er det viktig å delegere oppgaver ut til foresatte.

Dersom en foreldrekontakt skulle være forhindret av en eller annen grunn, kan man skaffes stedfortreder blant foresatte.