Medlemskontigent

Medlemskontingent og treningsavgift til Senja håndballklubb
 2019-2020 Alder Årsklasse Beløp
Medlems-kontingent: Alle Kr 100,-
Treningsavgift: >12år Født i 2006 og tidligere Kr 1250,-
Treningsavgift: 8-12år Født 2007-2011 Kr 750,-
Treningsavgift: <8år Født i 2012 og senere Kr 550,-
Vi håper også foreldrene velger å bli medlem hos oss (Kr 100), det er viktig at vi som klubb kan vise til gode medlemstall og et stort engasjement!

Ved oppstart etter årsskifte, betales medlemskontingent og halv treningsavgift.

 Lisensavgift til Norges håndballforbund

https://www.handball.no/nyheter/2019/08/lisensinformasjon-sesongen-2019-20/

Husk at lisens må være betalt for at du skal være forsikret i kamp og på trening.

Håndballisensen 2019-20 gjelder fra 1. september og fram til 31. august 2020.

LISE PLUSS er satt som standard på lisensen, men man bestemmer selv hvilken forsikring man vil løse.  Du kan selv endre lisenskategori når du betaler via betalingsløsningen i Min Idrett, eller du kan betale beløpet for kategorien du ønsker dersom nettbank benyttes.

Du betaler først lisens det kalenderåret du fyller 13 år. Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar. (Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.)

Alle henvendelser vedrørende lisens bes sendt til lisens@handball.no

Hva som er omfattet i lisensforsikringene ser du i Forsikringsbevis og vilkår for Norges Håndballforbund.