Politiattest

Politiattester

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Er du over 18 år kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.  Er du under 18 år må du fylle ut søknad på papir og sende i posten. Er du under 18 år kontakter du leder i Lenvik håndballklubb, Espen Holen tlf: 95944717

Slik søker du elektronisk

  1. Send ditt navn og fødselsnummer til leder i Lenvik håndballklubb pr. epost----------------
      Da får du tilsendt en bekreftelse på formål for politiattesten. Denne skal ligge ved søknaden til politiet.
     2.  Gå til denne siden:

https://attest.politi.no/

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.